SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Graded Paper I - ABO500106
Title: Písemná práce I
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (02.09.2015)
Tato studijní povinnost obnáší zpracování lingvistického výzkumu formou písemné práce podle náležitostí
odborného textu, a to buď na téma dle vlastní volby studenta nebo dle doporučení vedoucího, jehož si student
zvolí (lze volit z interních pracovníků ÚČJTK, popř. z externích vyučujících ÚČJTK nebo pracovníků jiných
filologických či lingvistických ústavů FF UK). Práce může souviset s tématem diplomové práce.

Atestaci zapisuje tajemník ÚČJTK na pokyn příslušného vyučujícího.
Aim of the course - Czech
Last update: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. (11.11.2014)

Cílem předmětu je zpracovat dílčí lingvistický výzkum formou písemné práce a rozvinout své schopnosti v lingvistické analýze a psaní odborných studií

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (02.09.2015)

20-25 normostran odborného textu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html