SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Internship - ABO100526
Title: Praxe – aplikovaný modul
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/semester]
Extent per academic year: 14 [days]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (13.09.2019)
Studenti absolvují odbornou praxi v přibližné délce 54 hodin.
Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (13.09.2019)

Plán praxe před nástupem, potvrzení o splnění praxe po jejím konci.

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (31.01.2020)

Student se spolu s garantem předmětu domluví na náplni své praxe. Tato náplň bude garantem sdělena a konzultována s odpovědnými pracovníky příslušné vědecké institutce, kteří budou na praxi dohlížet. Po konci praxe přinese student doklad o jejím úspěšném splnění.

Nabízí se praxe mimo jiné na těchto pracovištích:

  • Nakladatelství Karolinum
  • Vydavatelství FF UK
  • Ústav pro jazyk český AV ČR
  • Psychologický ústav AV ČR
  • Ústav českého jazyka a teorie komunikace
  • Fonetický ústav
  • Ústav obecné lingvistiky

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html