SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Development Processes in Czech Lexicon - ABO100435
Title: Vývojové postupy české slovní zásoby
Guaranteed by: Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 15 (12)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)
Seminář zkoumá spjatost lexikálního vývoje češtiny s vývojem fonologického a gramatického systému zejména staré a střední češtiny.
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

Cílem předmětu je vést studenty k propojování poznatků z vývoje lexikálního subsystému s dalšími subsystémy jazyka ve strukturalistickém pojetí Pražské školy

Literature - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

KOL. Dědictví řeči. Praha 1986.
KOL. Slova a dějiny. Praha 1980.
KOL. Staročeský slovník. Praha 1968-2006.
LAMPRECHT, A. - ŠLOSAR, D. - BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.
NĚMEC, I. Práce z historické jazykovědy. Vyd. Dittmann, R. - Sobalíková, H. - Vajdlová, M. Praha 2009.
NĚMEC, I. Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha 1980.
NĚMEC, I. Vývojové postupy české slovní zásoby. Praha 1968.

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

Požadavky k zápočtu: prezence, prezentace, aktivní účast v semináři

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (24.08.2019)

1. Úvod - strukturální lexikologie, typologický vývoj češtiny, pojem příznakovosti
2. Dopad fonologických změn na lexikální vývoj, adaptace přejímek, vliv cizích jazyků na fonologický vývoj češtiny
3. Dopad morfologických změn na lexikální vývoj I
4. Dopad morfologických změn II
5. Kmenoslovný systém a jeho dopad na lexikální systém
6. Psychické faktory
7. Mimojazykové faktory jako činitelé vývoje slovní zásoby
8. Parasystémové jednotky (termíny, propria aj.)
9. Další periferní jednotky lexikálního systému: vulgarismy
10. Rozbor textu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html