SubjectsSubjects(version: 867)
Course, academic year 2019/2020
  
Úvodní náslechová praxe - AAU230001
Title: Úvodní náslechová praxe
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Annotation -
Last update: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)
Introductory practicum focussing on observing techers and school life.
Course completion requirements -
Last update: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)


All of the credit requirements must be fulfilled by the end of the exam period in the academic year in which the student enrolled for the subject.

Literature -
Last update: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Národní program rozvoje vzděláván v ČR.  Praha: UIV, 2001 (tzv.Bílá kniha).

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Výstupy projektu Cesta ku kvalitě 2011

Manuály evaluačních nástrojů    http://www.nuov.cz/ae/manualy-evaluacnich-nastroju

Evaluační nástroje: http://www.nuov.cz/ae/evaluacni-nastroje

 

Další doporučená literatura:

Vašťatková, J.: Úvod do autoevaluace školy. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1422-8 Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání. Praha: VÚP, 2005. ISBN 80-87000-03-X Info

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích. Praha: VÚP, 2007. ISBN 978-80-87000-13-7 Info

Metodického portálu www.rvp.cz k tématu autoevaluace

Requirements to the exam -
Last update: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D. (28.10.2019)

Credit requirements

– attending all prescribed observations

– attending post-observation analyses

– becoming acquainted with the school's curricular documents

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html