SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Master’s Seminar - AAS500003
Title: Magisterský seminář
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C [HT]
Capacity: unlimited / unknown (30)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Annotation - Czech
Předmět je určen studentům 2. ročníku magisterského studia. Jeho cílem je příprava na budoucí obhajobu, resp. každé budoucí vystoupení na akademickém fóru. Vede ke schopností prezentace práce, její koncepce, struktury, metodologie, výzkumných otázek a odpovědí, resp. obahojoby výsledků. Slouží k ukotvení žádoucích argumentačních návyků a postupů. Student si připraví prezentaci v rozsahu 30 minut a poté reaguje na otázky a připomínky odborného publika. Pořadí prezentujících se upřesní na první hodině LS.
Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (13.02.2022)
Literature - Czech

Podle náplně konkrétní hodiny

Last update: Stříbrný Dominik, Bc. (18.12.2023)
Syllabus - Czech

rozvrh předmětu se odvíjí od počtu a témat studentů 2. ročníku magisterského studia. Konkrétní rozpis počítá s jedním diplomantem týdně. Rozpis na LS 23/24 lze nalézt ve složce soubory

Last update: Löwensteinová Miriam, doc. PhDr., Ph.D. (29.02.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html