SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Asian Philosophy and Thought b - AAS100002
Title: Myšlení Asie b
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited / unknown (150)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Teacher(s): doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Annotation - Czech
V tomto předmětu budou posluchači uvedeni do myšlenkových a náboženských tradic Asie. V asijském prostoru jsou vedle šamanských kultů dominantní původně čínské tradice (konfuciánství, taoismus), indické (hinduismus, buddhismus, džinismus), ale i importované (islám, křesťanství). Každá z těchto tradic však má v konkrétních regionech svá specifika vštěpující jim unikátní ráz a nalézáme také specifické tradice národní (např. Japonský šintoismus, tibetský bön). Tento předmět se však nesoustředí jen na institucionalizované náboženské tradice, avšak obecněji na charakteristické prvky myšlenkových tradic vybraných regionů Asie a jejich žitých podob. Předmět je vyučován specialisty z Úsavu asijských studií. Zakončen je zkouškou, zpravidla formou písemného testu
Last update: Berounský Daniel, doc., Ph.D. (17.09.2021)
Literature - Czech

Heissig, W., 1980, The Religions of Mongolia, University of California Press, Berkeley.

Liščák, V., 2000. Čína – dobrodružství Hedvábné stezky, Davle, Set Out.

Oberfalzerová, A., 2004, Metaphors and Nomads, Triton, Praha

Srba, O., Schwarz, M., 2015, Dějiny Mongolska, NLN

Forshee, J. Culture and Customs of Indonesia. Westport: Greewood Press, 2006. ISBN-13: 978-0313333392.

Peacock, J.L. Indonesia: An Anthropological Perspective. Los Angeles - Pacific Palisades: Goodyear Publishing, 1973. ISBN-13: 978-0876204160

Kapstein, M. T. (2006) The Tibetans. Oxford – Malden – Victoria, Blackwell Publishing.

Last update: Berounský Daniel, doc., Ph.D. (17.09.2021)
Syllabus - Czech

Letní semestr 2024 

 

22.2. ČÍNA (Kateřina Gajdošová) 
29. 2. MONGOLSKO 
7. 3. MONGOLSKO 
14.3. VIETNAM - tři učení a lidové náboženství Vietnamu  
21.3. VIETNAM - šamanské kulty a caodaismus 
4.4. KOREA I. Domestikace velkých tradic (Tomáš Horák) 
11. 4. KOREA II. Změny paradigmatu (Miriam Lowensteinová) 
18. 4. KOREA III. Náboženská laboratoř (Miriam Lowensteinová) 
25.4. JAPONSKO I. Nejstarší duchovní tradice a jejich vztah k vnějším duchovním proudům - myšlení jako víra (Jan Sýkora) 
2. 5. JAPONSKO II. (Neo)konfucianismus v době Tokugawa - myšlení jako politická doktrína. Tématy budou etika jedince, myšlení Mistra Soraie a vztah k Západu (David Labus) 
9. 5. JAPONSKO III. Moderní japonské myšlení - myšlení jako filozofie; střetávání japonských duchovních tradic a západní filozofie (Jan Sýkora) 
16.5. INDONÉSIE 

Last update: Berounský Daniel, doc., Ph.D. (03.04.2024)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html