SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Asian Philosophy and Thought a - AAS100001
Title: Myšlení Asie a
Guaranteed by: Institute of Asian Studies (21-UAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 160 / unknown (150)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Daniel Berounský, Ph.D.
Annotation - Czech
V tomto předmětu budou posluchači uvedeni do myšlenkových a náboženských tradic Asie. V asijském prostoru jsou vedle šamanských kultů dominantní původně čínské tradice (konfuciánství, taoismus), indické (hinduismus, buddhismus, džinismus), ale i importované (islám, křesťanství). Každá z těchto tradic však má v konkrétních regionech svá specifika vštěpující jim unikátní ráz a nalézáme také specifické tradice národní (např. Japonský šintoismus, tibetský bön). Tento předmět se však nesoustředí jen na institucionalizované náboženské tradice, avšak obecněji na charakteristické prvky myšlenkových tradic vybraných regionů Asie a jejich žitých podob. Předmět je vyučován specialisty z Ústavu asijských studií a Katedry sinologie. Je zakončen zkouškou, zpravidla formou písemného testu.


Last update: Berounský Daniel, doc., Ph.D. (17.09.2021)
Literature - Czech

Baker, D. (2008). Korean spirituality. Honolulu: University of Hawaii Press.

Barshay, Andrew. The Social Sciences in Modern Japan: The Marxian and Modernist Traditions. University of California Press, 2004.

Blocker, H. Gene; Starling, Christopher I. Japanese Philosophy. State University of New York Press, 2001.

Boot, J. W. Critical Readings in the Intellectual History of Early Modern Japan. Brill, 2012.

Flood, Gavin D. An Introduction to Hinduism. Cambridge University Press, 1996.

Grayson, J. H. (2002). Korea: A religious history (Rev. ed). New York: Routledge.

Halbfass, W. India and Europe, An Essay in Philosophical Understanding. State University of New York Press, Albany, 1998.

Kitagawa, Joseph. Religion in Japanese History, Columbia Univ. Press, 1966.

Knipe, D. M. Hinduismus: experimenty s posvátnem. Prostor, Praha 1997.

Pertold, Otakar. Džinismus. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966.

Reitan, Richard M. Making a Moral Society: Ethics and the State in Meiji Japan. University of Hawaii Press, 2010.

Saaler, Sven; Koschmann, Victor (ed.). Pan-Asianism in Modern Japanese History. Routledge, 2007.

Wakabayashi Bob Tadashi. Modern Japanese Thought. Cambridge University Press, 1998.

Last update: Berounský Daniel, doc., Ph.D. (17.09.2021)
Syllabus - Czech

1.-4. Indické tradice (hinduismus, buddhismus džinismus)

5.-8. Čínské tradice konfuciánství a taoismu

9.-12. Japonské tradice

* Zimní semestr 2021
1. (7.10.) INDIE I. (Zdeněk Štipl) Evropa a Indie - vývojové trendy ve vzájemném poznávání, evropské předporozumění „jinému“ a jeho historické proměny v případě Indie; role a pojetí náboženství v Indii - víra vs. náboženská identita, rigidnost formy vs. vágnost obsahu, domácí vs. veřejné projevy náboženského prožívání, velká vs. malá tradice, text vs. žitá praxe

2. (14.10.) INDIE II. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice I - hinduismus, klíčové konceptuální představy a vývojové etapy

3. (21.10.) INDIE III. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice II - buddhismus, klíčové konceptuální představy a vývojové etapy buddhismu v Indii

4. (4.11.) ČÍNA I. (Kateřina Gajdošová) Úvod do čínského myšlení - základní přehled a pojmy,

5. (11.11.) ČÍNA II. (Kateřina Gajdošová) Nejstarší období - kosmologie, kult předků, věštebná praxe

6. (18.11.) ČÍNA III. (Kateřina Gajdošová) Formování tradice - vznik a prvotní podoby konfucianismu

7. (25.11.) ČÍNA IV. (Kateřina Gajdošová) Anti-tradicionalismus - taoismus a legismus

8. (2.12.) ČÍNA V. (Kateřina Gajdošová) Pozdější vývoj - prolínání tradic, eklekticismus, vývoj buddhismu v Číně

9. (9.12.) INDIE III. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice III - případová studie charakterizující vývoj v indickém myšlenkovém prostoru (jóga a její proměny v dějinách)

10. (16.12.) INDIE IV. (Zdeněk Štipl) Indické náboženské tradice IV - případová studie z prostředí indických minoritních náboženství (inkulturace křesťanství) *

11. (6.1.) TIBET I. (Daniel Berounský) Tantrický buddhismus v Tibetu, náboženská tradice bönu

Last update: Blažíčková Jolana, Mgr. (02.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html