SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Archival Field Trip - AAH500042
Title in English: Archivní exkurze
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: summer
Points: 2
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAH500127
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními typy státních i soukromých archivů, rukopisnými knihovnami a
jejich prodilujícími fondy nejen v ČR, ale pokud možno také v zahraničí. Studenti se podílejí na programu exkurze
vypracováním odborných referátů k regionům, institucím a objektům na trase exkurze-
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html