SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Master's Diploma Seminar [1] - AAH500013
Title in English: Diplomní seminář [1]
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 --- [hours/week]
summer s.:0/2 --- [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Level:  
Is provided by: AAH500126
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
V magisterském semináři dostávají studenti návod ke zpracování diplomové práce, současně je prováděna
kontrola zpracování tématu a jednotlivé fáze práce studentů. Práci si volí podle svého odborného zaměření z
nabídky katedry PVHAS.
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html