SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Czech history of middle ages - AAH100080
Title: České dějiny středověku
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, --- [HT]
summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHS111006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.
WS schedule   SS schedule   Noticeboard   
Syllabus - Czech

I. Konec Přemyslovců a nástup Lucemburků (četba kronik)

II. . Inaugurační diplomy a volební kapitulace.

III. Životopisy (Vita Caroli)

IV. Dvůr, slavnosti, korunovační řád

V. . Kroniky karlovské a literatura jako pram.

VI. Cesta ke kodifikaci zemského práva; Maiestas Carolina

VII. Obraz jako pramen pro historika

VIII. Kroniky a další prameny doby husitské

IX. Husitství: diskusní hodina (na zákl. seznámení s literaturou

Last update: Dobeš Jan, Mgr., Ph.D. (24.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html