SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Czech History of Middle Ages - Basic Course - AAH100060
Title: Základní kurz českých dějin středověku
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2012
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 --- [hours/week]
summer s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AHS111006
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Interchangeability : AHS100007
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (03.06.2008)

Z. Fiala, Předhusitské Čechy, Praha 1978

J. Čechura, Lucemburkové na českém trůně I-II, Praha 1999-2000

J. Kejř, Husité, Praha 1984

F. Šmahel, Husitská revoluce IV, s. 72-118 (vývoj v době poděbrad.)

P. Čornej, Království dvojího lidu, Praha 1989, úvod s. 7-37

J. Petráň, Stavovské království a jeho kultura v Čechách 1471-1526, in: Pozdně gotické umění v Čechách, Praha 1978, s. 13-72

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (03.06.2008)

I. Konec Přemyslovců a nástup Lucemburků (četba kronik)

II. . Inaugurační diplomy a volební kapitulace.

III. Životopisy (Vita Caroli)

IV. Dvůr, slavnosti, korunovační řád

V. . Kroniky karlovské a literatura jako pram.

VI. Cesta ke kodifikaci zemského práva; Maiestas Carolina

VII. Obraz jako pramen pro historika

VIII. Kroniky a další prameny doby husitské

IX. Husitství: diskusní hodina (na zákl. seznámení s literaturou

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html