SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Modern Diplomatics - AAH100052
Title: Novověká diplomatika
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
summer s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
summer s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unknown (unknown)
summer:unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Teacher(s): doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Co-requisite : AAH100048
Interchangeability : AAH100103
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Kurs české diplomatiky novověku bude zaměřen ke konkrétním oblastem studia novověkých diplomatických písemností,
jejich vztahu k politické, hospodářské a finanční správě.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

Meisner, Heinrich Otto, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, Lipsko 1969

Neuss, Erich, Aktenkunde der Wirtschaft, I, II, Berlin 1954,1955

Šmilauerová, Eva, Správní vývoj a diplomatika písemností ONV v letech 1945-1960, SAP XXXII, 1982, s. 43-169

(Další doporučená literatura bude studentům sdělena v rámci výuky.)

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (08.04.2020)

podmínka pro zapsání se: absolvovaná 1. část novověké diplomatiky u doc. Hojdy + absolvované přednášky z němčiny, před přistoupením ke zkoušce je třeba mít nejprve i složenou zkoušku u doc. Hojdy, němčinu lze složit i později, je ale třeba mít ji zapsanou 

1. část examinace: písemná část, přepis textu v němčině z období "dlouhého" 19. století, vypracování regestu, až po jejím úspěšném absolvování lze přistoupit k ústní teoretické

2. examinace ústní, teoretická 

Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

1. Místo a úloha diplomatiky nejnovějšího období v systému pomocných věd historických a historických věd vůbec.

2. Literatura z oblasti moderní diplomatiky zpracovaná na území České republiky, dále odborná produkce z teritoria Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a Francie, s přihlédnutím k USA a Rusku.

3. Metody používané v diplomatice nejnovějšího období v návaznosti na existující literaturu, tj. dějiny oboru jako vývoj metody.

4. Kanceláře a úředníci 19. a 20 století, jejich postavení a vývoj, kancelářské řády, služební pragmatiky.

5. Proces vzniku písemností od podání, přes vyřízení, přípravu konceptů až po vyhotovení čistopisů; možnosti využití počítačových vývojových diagramů na jejich modelování.

6. Vývoj a proměny vnějších a vnitřních identifikačních znaků, tj. diplomatická analýza v 19. a 20. století.

7. Základní typy písemností - diplomatická systematika - u institucí státní správy, samosprávy, národních výborů, školských orgánů, subjektů hospodářského charakteru atp.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html