SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Old Czech - AAH100049
Title: Stará čeština
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2015
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 1/1 Ex [hours/week]
Capacity: winter:unlimited / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)
Jednosemestrový kurs uvádí do vývoje českého jazyka od nejstarší doby po současnost včetně jeho grafického záznamu (přednostní pozornost je věnována starším vývojovým fázím češtiny). Probírají se postupně pravopisné systémy, základní kontury vývoje hláskosloví a gramatiky. Výklady jsou procvičovány zejména čtením transkribovaných a transliterovaných textů s komplexním rozborem a formou samostatných cvičení se společnou kontrolou.<br>
Aim of the course - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem českého jazyka na všech rovinách (hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické), se základními metodologickými přístupy ke zkoumání diachronního materiálu a s pravopisnými systémy a jejich nesystémovými předchůdci, které byly používány pro zápis češtiny. Součástí semináře je praktické procvičování transkripce, která by vyhovovala nejen historickým disciplínám, ale také bohemistickému studiu.

Literature - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Bělič, J. - Kamiš, A. - Kučera, K.: Malý staročeský slovník, Praha 1978

 

Cuřín, F.: Vývoj spisovné češtiny, Praha 1985

 

Cuřín, F.: Vývoj českého jazyka a dialektologie, Praha 1964

 

Kol.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002

 

Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.

 

Pleskalová, J.: Stará čeština pro nefilology, Brno 2001 (základní povinná literatura)

 

Porák, J.: Humanistická čeština, Praha 1983.

 

Šlosar, D.: Stará čeština pro archiváře. Brno 1971.

 

Vokabulář webový (webové hnízdo ke studiu starší češtiny, vokabular.ujc.cas.cz)

Nový encyklopedický slovník češtiny (viz www.czechency.org)

 

 

 

 

 

 

 

 

Requirements to the exam - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Zkouška z předmětu je písemná a trvá 90 min. Vychází z prezentací odpřednášené látky, jako doplňující literatura je doporučeno skriptum J. Pleskalové, Stará čeština pro nefilology (2001). Důležitou součástí zkoušky je rozbor textu (identifikace a zařazení jazykových jevů) v rozsahu procvičovaném v semináři.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

1. Úvod: praktické informace ke kurzu, základní příručky a internetové zdroje, periodizace vývoje češtiny

2. Základní pojmy, grafické systémy pro zápis češtiny. Transkripce starších textů - různé přístupy a ustálená pravidla. Původ staré češtiny a její místo mezi ostatními jazyky

3. Vývoj českého hláskosloví

4. Vývoj českého tvarosloví

5. Vývoj české syntaxe

6. Využití znalostí jazykového vývoje k přibližnému určení doby vzniku textu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html