SubjectsSubjects(version: 850)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Historical Chronology - AAH100045
Title in English: Historická chronologie
Guaranteed by: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies (21-KPVHAS)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
Guarantor: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem kalendářů a měření času v Evropě od starověku do současnosti. Zároveň
se studenti prakticky učí převádět časové údaje historických pramenů na dnešní způsob datování.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html