SubjectsSubjects(version: 849)
Course, academic year 2019/2020
   Login via CAS
Hands-on psycholinguistics - AAA500163
Title in English: Hands-on psycholinguistics
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/user/index.php?id=1000
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Luca Cilibrasi, Ph.D.
Pre-requisite : AAA500165
Aim of the course
Last update: Luca Cilibrasi, Ph.D. (14.01.2019)

Students attending this course will be introduced to the main features of experimental psycholinguistic research and will be trained in performing an experiment. The course will consist of the following stages:

  1. Finding a topic of interest and then a gap in the psycholinguistic literature on that topic. 
  2. Deciding the methodology to be used to fill this gap and then creating an experiment. 
  3. Recruiting participants and testing them. 
  4. Data analysis
  5. Writing up of the study in the form of an abstract for a conference.

The teacher will closely follow the students in all the stages of the project, from the literature review to the writing up phase. Most of the work will be conducted during class-time. Each phase will last approximately two seminars.

- - -

Předmět seznamuje studenty s hlavními rysy experimentálního psycholingvistického výzkumu. Součástí předmětu je také uskutečnění psycholingvistického experimentu.

Program semináře je následující: 

1. Výběr hlavního předmětu zájmu; hledání mezery v psycholingvistické literatuře na toto téma

2. Zvolení metodologie na zaplnění této mezery v literatuře; vytvoření experimentu

3. Hledání účastníků, jejich testování

4. Analýza dat

5. Sepsání studie v podobě konferenčního příspěvku

Vyučující bude se studenty úzce spolupracovat ve všech fázích projektu, od studia literatury po psaní studie. Většina práce bude probíhat během jednotlivých seminářů; každý bod programu bude trvat přibližně dva semináře.

Course completion requirements
Last update: Luca Cilibrasi, Ph.D. (14.01.2019)

The teacher will supervise the development of the experiment and will make sure that the students are active in its realisation. All students are required to contribute to the completion of the expriment in its various stages. This includes giving input in the design of the experiment, helping with the recruitiment of the participants, conducting part of the testing and contributing to the analysis and writing up phases.  

Literature
Last update: Luca Cilibrasi, Ph.D. (08.01.2019)

de Groot, A. M., & Hagoort, P. (Eds.). (2017). Research methods in psycholinguistics and the neurobiology of language: A practical guide (Vol. 9). John Wiley & Sons.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS. Sage publications.

 

Registration requirements
Last update: Luca Cilibrasi, Ph.D. (14.01.2019)

This course is open to students that have passed Psycholinguistics and/or Language Acquisition.

Předmětu se mohou účastnit studenti, kteří splnili Psycholingvistiku a/nebo Language Acquisition

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html