SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Reading of English Historical Texts II: Middle English - AAA500157
Title: Čtení anglických historických textů II: Středoanglické období
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (07.01.2019)
Seminář se zaměřuje na četbu a analýzu středoanglických textu různých žánru a typu, prózy i poezie. Každý text se prezentuje v uceleném úseku opatřen glosářem, filologickým aparátem a základními informacemi o historickém či literárněhistorickém významu textu. Cílem semináře je a) poskytnout širší empirickou bázi k předmětu Dějiny anglického jazyka; b) umožnit hlubší filologické poznání různých historických podob angličtiny zájemcům o historickou lingvistiku a středověkou literaturu.

The seminar focuses on reading and analysis of selected Old English texts. Each text is presented as a self-contained whole with a glossary, philological commentary and basic information on its literary background. The aim of the seminar is a) to provide students of the history of the language with a wider empirical basis; b) to encourage the students who aim to pursue their study of historical linguistics and/or English medieval literature to develop a firmer philological grasp of medieval English.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (23.12.2017)

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

 

Literature - Czech
Last update: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (07.01.2019)

Základní literatura:

Burrow, J.A. - Turville-Petre, T., A Book of Middle English, Oxford: Blackwell, 1992

Middle English Dictionary. Ed. Robert E. Lewis, et al. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1952-2001. Online edition in Middle English Compendium. Ed. Frances McSparran, et al. Ann Arbor: University of Michigan Library, 2000-2018. <http://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/>

Treharne, E. Old and Middle English c.890-c.1450: An Anthology, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2009.

 

Basic Reading:

Burrow, J.A. - Turville-Petre, T., A Book of Middle English, Oxford: Blackwell, 1992

Middle English Dictionary. Ed. Robert E. Lewis, et al. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1952-2001. Online edition in Middle English Compendium. Ed. Frances McSparran, et al. Ann Arbor: University of Michigan Library, 2000-2018. <http://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/>

Treharne, E. Old and Middle English c.890-c.1450: An Anthology, 3rd Edition. Wiley-Blackwell, 2009.

 

Teaching methods - Czech
Last update: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (23.12.2017)

seminar

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html