SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
English Diachronic Corpora - AAA500147
Title: Anglické diachronní korpusy
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=755
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Předmět je primárně určen magisterským (případně pokročilým výzkumně orientovaným bakalářským) studentům nejen anglické lingvistiky se zájmem o kvantitativní a především korpusové metody v diachronní jazykovědě. <br>
Nabízí přehled anglických diachronních korpusů a vybraných metodologií včetně práce s materiálem, rozhraními a softwarovými nástroji. <br>
Ve spolupráci s ÚČNK představuje i diachronní část Českého národního korpusu. <br>
Předmět je do koncipován jako workshop, po krátkém úvodu si studenti práci s korpusy i představené postupy při řešení konkrétních výzkumných úkolů přímo vyzkouší.<br>
Studentům doporučujeme před zapsáním tohoto kurzu absolvovat kurzy Dějiny anglického jazyka, některý z úvodních kurzů do korpusové lingvistiky případně kurz Data processing, není to však nutné.
Absolventům kurzu doporučujeme rozvinout postupy, s nimiž se zde seznámili, a především výzkumné úkoly, které v kurzu řešili v návazném předmětu Research in English Diachrony.
Last update: Tichý Ondřej, Mgr., Ph.D. (03.01.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou atestace je účast (max. 3 absence), aktivní účast na práci v semináři a závěrečný praktický test spočívající v aplikaci osvojených dovedností na konkrétní otázku diachronní korpusové lingvistiky.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Last update: Tichý Ondřej, Mgr., Ph.D. (03.01.2019)
Literature

Corpora & Material (specific selection for each run of the seminar is based on students' needs and interests)


1. Introduction: an overview of corpora, material and methods.

 

2. Parsed versions of the Helsinki Corpora (HC, 730-1710)

 

3. Corpus of English Dialogues (CED, 1560-1760)

 

4. Parsed Corpus of Early English Correspondence (PCEEC, 1400-1800)

 

5. Corpus of Historical American English (COHA, 1810-2000)

 

6. Google Books/NGrams (1500?-2012)

 

7. Early English Books Online (EEBO, 1470s-1810s)

 

8. Old Bailey Corpus (OBC, 1720-1913)

 

9. Diachronní složka ČNK (DiaKorp, 14.-15. stol.)

 

10. Dictionary of Old English Corpus (DOEC, 450?-1100)

 

11. A Linguistic Atlas of Early Middle English (LAEME, 1150-1325)

 

12. Corpus of Narrative Etymologies and the Corpus of Change

Last update: Mudrová Andrea, Bc. et Bc. (24.10.2019)
Syllabus

Methodologies:  • online interfaces (KonText, Annis, CQP, BYU, Google NGrams, LAEME)

 

  • POS/Syntactic tagging & Corpus Query Languages

 

  • regular expressions

 

  • MS Excel & pivot tables

 

  • R for Multiple factor analysis, Multidimensional scaling & Principal Components Analysis

 

  • Visualisation in R, GoogleVis, GephiLast update: Mudrová Andrea, Bc. et Bc. (24.10.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html