Linguistic aspects of translation - AAA500140
Title: Lingvistické aspekty překladu
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2 C [hours/week]
Capacity: unknown / 12 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=425
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (05.01.2019)
Cílem semináře, koncipovaného jako workshop, je rozvinout, příp. upevnit schopnost studentů anglistiky pracovat s češtinou jako cílovým jazykem překladu, a to u vědomí souvislostí zprostředkovaných kontrastivním přístupem na rozhraní angličtina - čeština. Materiál k překladu a analýze poskytují odborné texty z oblasti lingvistiky, filologie, teorie literatury, historie a reálií anglicky mluvícího světa i texty publicistické (v rozsahu max. 1 normostrany týdně). Pozornost se zaměřuje zejména na soustavný rozbor prohřešků proti cílovému i zdrojovému jazyku a interferencí podle jazykových rovin. Prostor dostává rovněž kritika překladu, resp. překlad z češtiny do angličtiny.