SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Thesis tutorials - AAA500134
Title: Konzultace k diplomové práci
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Pre-requisite : AAA500133
Is interchangeable with: AAA500133
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)
Konzultace k diplomové práci s vedoucím práce, případně konzultantem, navazují na diplomový seminář a probíhají formou individuálních setkání podle předem daného harmonogramu a ve stanoveném rozsahu. Vedoucí poskytuje zpětnou vazbu (ústně či písemně) k předloženým částem práce. Cílem je průběžná diskuze a řešení dílčích otázek, které se při řešení diplomového úkolu objevují, a monitorování postupu studenta při psaní práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html