Diploma thesis - AAA500133
Title: Diplomový seminář
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/2 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unlimited (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=653
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Interchangeability : AAA500134
P//Is pre-requisite for: AAA500134
Schedule   Noticeboard   
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (19.01.2015)
Seminář bude zaměřen na efektivní založení struktury práce a na základy metodologie diplomového výzkumu. Cílem semináře je tedy seznámit studenty s metodickými základy samostatného výzkumu (definice úkolu, rešerše relevantní literatury, sběr vlastních dat pro výzkum a jeho zásady, postup při zpracování materiálu) a se strukturou jejich prezentace. Studenti se seznámí s předepsaným členěním diplomové práce, s formou prezentace kvantitativních výsledků, s charakteristikou odborného textu v angličtině, formátem poznámkového aparátu, aj.
Na počátku semináře studenti definují cíl svého výzkumu a probíhá diskuze s ostatními diplomanty nad zaměřením a metodologií prací. Na konci semináře studenti prezentují dosavadní výsledky svého výzkumu. Forma semináře předpokládá aktivní účast referenta i ostatních účastníků semináře.
Literature -
Last update: Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Behrens, L. and L.J.Rosen (2011)  Writing and Reading across the Curriculum. Longman

Crystal, D. (2011) Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell

Hyland, K. (2005) Metadiscourse: exploring interaction in writing. Continuum

Hyland, K. (2006) English for academic purposes: an advanced resource book. Routledge

Matthews, P.H. (2014) Concise Dictionary of Linguistics. OUP

Murray, Neil (2012) Writing Essays in English Language and Linguistics. CUP

Trask, R. L. (2000) The dictionary of historical and comparative linguistics. Routledge

Turabian, L. (2013)  A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations (8th edition). The University of Chicago Press

Govier, T. (2010) A practical study of argument. Wadsworth Publishing

Gruba, P. and J. Zobel (2017) How to Write your First Thesis. Springer

Wallwark, Adrian (2011) English for Writing Research Papers. Springer

Šesták, Z. (2000) Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia

 

Examples of the successfully finished theses and other relevant studies