SubjectsSubjects(version: 845)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
Selected Problems in English Linguistics - AAA500131E
Title in English: Selected Problems in English Linguistics
Guaranteed by: International Office (21-ZO)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 8
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA500131
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Jiřina Popelíková
Class: Exchange - 09.3 Linguistics
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)
Kurz formou přednášky a semináře prohlubuje - na pozadí popisu gramatických jevů prezentovaných v gramatikách a v předchozím studiu -výklad a analýzu vybraných aspektů lingvistiky angličtiny, a to v systémových souvislostech a s důrazem na interakci jazykových rovin, se zaměřením na témata, jimiž se vědecky zabývají jednotliví vyučující (viz doporučená literatura). Kurz zahrnuje témata z roviny syntaktické a nadvětné, z historického vývoje, problematiku lexikologickou i lexikografickou a rovněž aspekty vyplývající z kontrastivního popisu. Přednáška poskytne širší rámec a seminář poskytne prostor pro aplikaci vybraných specifických problémů na konkrétní jazykový materiál.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.
Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

Způsob zakončení: Z+Zk

 • Podmínky pro získání Zápočtu: docházka (max. tři absence), prezentace 
 • Podmínky pro získání Zkoušky: závěrečný písemný test
Syllabus
Last update: Mgr. Andrea Hermanová (31.08.2017)

Témata:

 1. On Some Distinctions between British and Czech Grammatical Theory (Libuše Dušková)
 2. The Noun and the Pronoun I (Jiřina Popelíková)
 3. The Noun and the Pronoun II (Jiřina Popelíková)
 4. Prominence Patterns in Spoken English (Jan Volín)
 5. The Verb (Markéta Malá)
 6. The Adjective and the Adverb (Markéta Malá)
 7. The Simple Sentence (Libuše Dušková)
 8. Complex sentence I (Gabriela Brůhová)
 9. Complex sentence II (Pavlína Šaldová)
 10. English Prepositions (Aleš Klégr) 
 11. "Lost Words" in the History of English (Jan Čermák)
 12. Diachronic Corpora of English (Ondřej Tichý)

 

 

 

 

 

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html