SubjectsSubjects(version: 861)
Course, academic year 2019/2020
  
Phonetics and Phonology of English II - AAA230022
Title: Fonetika a fonologie angličtiny II
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2016
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (100)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130022
Additional information: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Incompatibility : AAA220020, AAA230020
Pre-requisite : AAA130021
Interchangeability : AAA130022, AAA220020, AAA230020
Annotation -
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)
This two-semester course introduces the segmental and suprasegmental patterns of English. Knowledge and skills acquired in the first are vital for enrollment. In this second part, emphasis is placed in standard lexical stress and rhythm which are analyzed and practiced along with specific reduction elements and linking in connected speech. The description of English intonation is dominated by the phonological approach.
The seminar part of the course continues to develop transcription and auditory analyses of Standard British and one's own pronunciation.

http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Course completion requirements -
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)


Credit requirements: min. 70% attendeance and active participation in the seminars, seminar work (listening analysis), final test (theoretical and transcription part), correct pronunciation at the segmental and prosodic level.
Two resit terms are available to complete the credit.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literature -
Last update: Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Essential literature:

Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English. Eighth Edition. London: Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman.

Supplementary literature:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis češtiny. Praha: Karolinum.

Wells, J. C. (2006). English Intonation: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Syllabus - Czech
Last update: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (12.03.2017)

* Rozpis hlavních témat:

Tok spojité řeči, předělové jevy

Melodický inventář angličtiny

Intonační struktura promluvového úseku

Funkce intonace

Stavba slabiky, fonotaktika

Samohláskové redukce a neutralizace systémových protikladů

Slabé formy gramatických slov

Slovní přízvuk

Přízvuk v lexikálních derivacích a kompozitech

Rytmická struktura promluvy a eurytmie


Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html