SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Phonetics and Phonology of English I - AAA230021
Title: Fonetika a fonologie angličtiny I
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: AAA130021
Additional information: http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Mgr. Pavel Šturm, Ph.D.
Incompatibility : AAA220020, AAA230020
Interchangeability : AAA130021, AAA220020, AAA230020
Is interchangeable with: AAA130021
Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (12.03.2017)
This two-semester course introduces the segmental and suprasegmental patterns of English. In the first part, students learn about the system of English phonemes, mainly from the articulatory and perceptual perspective. Along with the description of the individual sound segments, essential principles of the orthographic principles of Modern English are mentioned as well. The courses also addresses phonological processes manifested in connected speech, such as coarticulation, assimilation or elision.
The seminar part of the course is dedicated to building skills related to the analysis of English pronunciation, more specifically Standard British, as well as one's own pronunciation, in the form of a seminar work which includes transcription skills and auditory analyses.

Credit requirements: min. 70% attendeance and active participation in the seminars, 2 short tests, seminar work (transcription and listening analysis), correct pronunciation at the segmental level.
Two resit terms in total are available to complete the credit.

http://fonetika.ff.cuni.cz/studium/stranky-kurzu/english-phonetics-phonology/
Course completion requirements -
Last update: doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D. (13.09.2020)

Credit requirements: min. 70% attendeance and active participation in the seminars and in the MS Teams environment, 2 short tests, seminar work (transcription and listening analysis), correct pronunciation at the segmental level, reading of phonemic transcription, participation in one perception test.
Two resit terms in total are available to complete the credit.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literature -
Last update: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Essential literature:

Roach, P. (2000 / 2009). English Phonetics and Phonology. Cambridge: Cambridge University Press.

Cruttenden, A. (2014). Gimson's Pronunciation of English. Eighth Edition. London: Routledge.

Volín, J. (2002). IPA-Based Transcription for Czech Students of English. Praha: Karolinum.

Wells, J.C. (2008). Longman Pronunciation Dictionary. Harlow: Longman.

Supplementary literature:

Skarnitzl, R., Šturm, P. a Volín, J. (2016). Zvuková báze řečové komunikace: Fonetický a fonologický popis češtiny. Praha: Karolinum.

García-Lecumberri, M. L. & Maidment, J. A. (2000). English Transcription Course. London: Arnold.

O’Connor, J.D. (1980). Better English Pronunciation. Cambridge: Cambridge University Press.

Carley, P., Mees, I. M. & Collins, B. (2018). English Phonetics and Pronunciation Practice. London: Routledge.

Ogden, R. (2009 / 2017). An Introduction to English Phonetics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Syllabus - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (01.07.2015)

* Rozpis hlavních témat:
Předmět fonetiky jako vědního oboru
Zvuková stránka komunikačního procesu
Řečové orgány
Samohláskový systém, samohlásky základní
Diftongy, samohlásky modifikované
Souhláskový systém, fonetické rysy
Explozívy
Frikativy
Afrikáty a nazály
Aproximanty
Asimilace a koartikulace
Elize hlásekSoučástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html