SubjectsSubjects(version: 821)
Course, academic year 2017/2018
   Login via CAS
History of the English Language I - AAA130071
English title: Dějiny anglického jazyka I
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2017
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / 45 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Note: it is possible to enroll in the course outside of study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Mgr. Jiřina Popelíková
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Jiřina Popelíková
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Incompatibility : AAAE0030A, AAA10030A, AAA100300
Pre-requisite : AAA230042
Interchangeability : AAA130070
Is pre-requisite for: AAA130072
Is interchangeable with: AAA230071
Annotation - Czech
Last update: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (06.11.2017)

Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15. století) a raně novoanglické (15.-18-století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.

Course completion requirements -
Last update: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (03.10.2016)

Single Subject Studies: Credit is based on the number of points gained in both semesters.
The 
total number of points to be gained throughout the two semesters is 100 and consists of:

-up to 4pts for each of the 6 in-class tests (max 24 in total);

-up to 3pts for each of the 6 assignements(max 18 in total);

-up to 58 pts for the final written exam.

To pass the exam, min. of 24 points is also required in the final exam.
To pass for credit "
zápočet" at the end of the semester, min. 14 points is required for the respective semester.
(the grading of the exam "zkouška" being: 88-100 pts - A/1; 77-87 pts - B/2; 66-76 pts - C/3 and less then 66 - Fail )

Erasmus students taking only one semester follow the same system described above, but with a written exam after the first/second semester and half the pts required for the particular grade.

 

Rules on in-class tests:

There are no re-sits for the in-class tests, nor are there any extra activities to gain additional points. Tests can only be taken on the announced dates in the seminars. If you cannot make it into your seminar on the date of the test, you may attend another seminar of that week or take the test in the office hours, but only by PRIOR (i.e. couple of days prior to the test) arrangement with your lecturer. The only exception are medical reasons. In any case, the test has to be taken in no more than two weeks after the original date of the test.

Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Povinná literatura:
Barber, Charles, The English Language. A Historical Introduction (Cambridge: Cambridge UP, 1993)

Campbell, Lyle, Historical Linguistics: An Introduction (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998)

Fisiak, Jacek, An Outline History of English. Vol. 1: External History (Poznan, 1995)

Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2007.

Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Fort Worth: Harcourt Brace, 1996.

Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Doporučená literatura:
Bauer, Laurie: An Introduction to International Varieties of English, Edinburgh University Press, 2003

Görlach, Manfred: The Linguistic History of English: An Introduction. Macmillan, 1997.

Lass, Roger, The Shape of English. Structure and History (London: Dent, 1987)

Pyles, Thomas - Algeo, John: The Origins and Development of the English Language, New York 1982

Stockwell, R. - Minkova, D.: English Words: History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html