SubjectsSubjects(version: 835)
Course, academic year 2018/2019
   Login via CAS
History of the English Language I - AAA130071
Title in English: Dějiny anglického jazyka I
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C [hours/week]
Capacity: unlimited / 72 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Mgr. Jiřina Popelíková
Teacher(s): prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Incompatibility : AAAE0030A, AAA10030A, AAA100300
Pre-requisite : AAA230042
Interchangeability : AAA130070
Is pre-requisite for: AAA130072
Is interchangeable with: AAA230071
Annotation - Czech
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15. století) raně novoanglické (15.-18-století) a pozdně novoanglické (19.-20. století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.
Course completion requirements -
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Credit is based on the number of points gained in the seminars in each semester.
The total number of points to be gained throughout the two semesters is 100 and consists of:

  • up to 4 pts for each of the 6 in-class tests (max 24 in total); 
  • up to 3 pts for each of the 6 assignments (max 18 in total); 
  • up to 24 pts for the written exam after each semester (48 total).

To pass for credit "zápočet" at the end of the semester, min. 14 points is required for the respective semester.
(the grading of the exam "zkouška" at the end of the second semester being: 88-100 pts - A/1; 77-87 pts - B/2; 66-76 pts - C/3 and less than 66 - Fail)

Rules on in-class tests:

There are no re-sits for the in-class tests, nor are there any extra activities to gain additional points. Tests can only be taken on the announced dates in the seminars. If you cannot make it into your seminar on the date of the test, you may attend another seminar of that week or take the test in the office hours, but only by PRIOR (i.e. couple of days prior to the test) arrangement with your lecturer. The only exception are medical reasons. In any case, the test has to be taken in no more than two weeks after the original date of the test.

Literature - Czech
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Literatura:

  • Bright, James Wilson, Frederic Gomes Cassidy, and Dick Ringler. Bright's Old English Grammar & Reader. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971

  • Campbell, Lyle. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, 1998

  • Lass, Roger. The Shape of English: Structure and History. London: Dent 1987

  • Skalička, Vladimír and Petr Sgall. "Praguian typology of languages". In: Luelsdorff, Philip A. (ed.) Prague School of structural and functional linguistics: A short introduction. Amsterdam: John Benjamins, 1994. pp. 333–357

  • Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

  • Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html