SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
History of the English Language I - AAA130071
Title: Dějiny anglického jazyka I
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / 41 (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=649
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Alena Novotná
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Incompatibility : AAAE0030A, AAA10030A, AAA100300
Pre-requisite : AAA230042
Interchangeability : AAA130070
Is incompatible with: AAAE0030A, AAA10030A
Is pre-requisite for: AAA130072
Is interchangeable with: AAA230071, AAA10030A
Annotation - Czech
Last update: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (10.04.2018)
Přednáška se v přehledu zabývá vnějšími i vnitřními dějinami angličtiny s důrazem jednak na nejvýznamnější sociální a kulturně-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na proměnu jazykového systému v rámci lingvistické typologie. V těchto souvislostech a s oporou v biblických textech se probírá období staroanglické (7.-11. století), středoanglické (11.- 15. století) raně novoanglické (15.-18-století) a pozdně novoanglické (19.-20. století). Smyslem kursu je zprostředkovat studentům pochopení základních diachronních souvislostí a přirozeně tak doplňovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají synchronním popisem angličtiny. Seminář, zaměřený jako pokračovací k přednášce "Historický vývoj anglického jazyka", probírá témata přednášky soustavněji, podrobněji a na vyšší teoretické úrovni. Práce v semináři zahrnuje jak četbu a filologickou analýzu většího počtu historických biblických textů, tak prezentaci vybraných teoretických problémů z odborné literatury s diskusí a aplikací na konkrétní jazykový materiál ve cvičeních.
Course completion requirements -
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (25.09.2020)

Attendance is compulsory, max 3 absences per semester are allowed. Any additional absence during the pandemic must be remedied by additional work by individual arrangement with the course instructor. 

The maximum number of points to be gained is 50 and consists of:

 • up to 4 pts for each of the 3 in-class tests ;
 • up to 3 pts for each of the 3 assignments ;
 • up to 29 pts for the final written test after each semester (based on lecture questions and text analysis)

Min. 14 pts is required to gain credit "zápočet".

The grading of the exam "zkouška" is: 45-50 pts = A/1; 39-44 pts = B/2; 33-38 pts = C/3 and less than 33- Fail.

Rules on in-class tests:

There are no re-sits for the in-class tests, nor are there any extra activities to gain additional points. Tests can only be taken on the announced dates in the seminars. If you cannot make it into your seminar on the date of the test, you may attend another seminar of that week or take the test in the office hours, but only by PRIOR (i.e. couple of days prior to the test) arrangement with your lecturer. The only exception are medical reasons. In any case, the test has to be taken in no more than two weeks after the original date of the test.

Literature -
Last update: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Literature:

 

  • Bright, James Wilson, Frederic Gomes Cassidy, and Dick Ringler. Bright's Old English Grammar & Reader. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971

 

 

   • English & American Studies Library code: A-B-3091/1

     

  • Campbell, Lyle. Historical Linguistics: An Introduction. Edinburgh University Press, 1998

 

  • Lass, Roger. The Shape of English: Structure and History. London: Dent 1987

 

 

  • Skalička, Vladimír and Petr Sgall. "Praguian typology of languages". In: Luelsdorff, Philip A. (ed.) Prague School of structural and functional linguistics: A short introduction. Amsterdam: John Benjamins, 1994. pp. 333–357

 

  • Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

 

  • Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Syllabus - Czech
Last update: UAAMALAM (14.06.2010)

Témata probíraná v semináři:

1. Předmět a smysl historické lingvistiky. Lingvistika a filologie.

2. Genetická příbuznost mezi jazyky. Metody v historické lingvistice.

3. Jazyková typologie.

4. Strukturní typ angličtiny a jeho proměna v čase.

5. Grafika moderní angličtiny z historického hlediska.

6. Výslovnost moderní angličtiny z historického hlediska.

7. Morfologický systém moderní angličtiny z historického hlediska.

8. Syntax moderní angličtiny z historického hlediska.

9. Slovotvorba moderní angličtiny z historického hlediska.

10. Slovní zásoba angličtiny ve světle historie.

11. Jazyková změna ve fonologii, morfologii a syntaxi. Jazyková analogie.

12. Lexikální a sémantická změna.

13. Kontakt mezi jazyky.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html