SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
BA Diploma Seminar - AAA130001
Title: Bakalářský seminář
Guaranteed by: Department of the English Language and ELT Methodology (21-UAJD)
Faculty: Faculty of Arts
Actual: from 2023 to 2023
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
Key competences:  
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=632
Note: you can enroll for the course repeatedly
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Teacher(s): PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (14.09.2023)
Studenti, kteří píšou práci na Ústavu anglického jazyka a didaktiky si zapisují paralelku s výukou ve středu od 14:10-15:40 a zároveň se zapisují do Moodlu (viz odkaz výše).
Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i
na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné
shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně
prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.


Studenti, kteří píšou práci na Ústavu anglofonních literatur a kultur si zapisují paralelku bez výuky. Seminář probíhá formou konzultací s vedoucí(m) práce.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html