SubjectsSubjects(version: 875)
Courses overview, academic year 2020/2021
  
 
export to excel
sort in descending ordersort in ascending orderCodesort in descending ordersort in ascending orderTitlesort in descending ordersort in ascending orderSemesterHours per week, examinationDepartmentFaculty
detail CCVSZXX6R Celkový výsledek státní rigorózní zkoušky summer summer s.:0/0 --- [HT] 12-HYG 11120
detail CDISXX45 Dissertation II. - consultations winter winter s.:0/30 C [HT] 12-HYG 11120
detail CDISXX46 Disertation II. - consultations winter winter s.:0/45 C [HS] 12-HYG 11120
detail CERA6P0056 ERASMUS - Module of Paediatrics - Peadiatrics II. winter winter s.:0/120 C(+Ex) [HT] 12-KDD 11120
detail CERA6P0057 ERASMUS - Module of Gynaecology and Obstetrics - Gynaecology and Obstetrics II. both 0/150 C(+Ex) [HT] 12-GYN 11120
detail CERA6P0058 ERASMUS - Module of Surgery both 0/210 C(+Ex) [HT] 12-CHIR 11120
detail CSRZKDL Peadiatrics II. both 0/240 C [HS] 12-KDD 11120
detail CSRZKDL0I Module of Paediatrics - Peadiatrics II. winter winter s.:0/120 C [HT] 12-KDD 11120
detail CSRZKGP Gynaecology and Obstetrics II. both 0/240 C [HT] 12-GYN 11120
detail CSRZKGP0I Module of Gynaecology and Obstetrics - Gynaecology and Obstetrics II. winter winter s.:0/150 C [HT] 12-GYN 11120
detail CSRZKCHO Surgery both 0/440 C [HS] 12-CHIR 11120
detail CSRZKCHO0I Module of Surgery winter winter s.:0/210 C [HT] 12-CHIR 11120
detail CSRZKPL Module of Preventive Medicine winter winter s.:0/225 C [HT] 12-KPL 11120
detail CSRZK01VL Část státní rigorózní zkoušky ve vnitřním lékařství winter winter s.:0/0 STEX [HT] 12-2INK 11120
detail CSRZK02CH Část státní rigorózní zkoušky z chirurgie winter winter s.:0/0 STEX [HT] 12-CHIR 11120
detail CSRZK03GP Část státní rigorózní zkoušky z gynekologie a porodnictví winter winter s.:0/0 STEX [HT] 12-GYN 11120
detail CSRZK04PL Část státní rigorózní zkoušky z preventivního lékařství winter winter s.:0/0 STEX [HT] 12-HYG 11120
detail CSRZK05DL Část státní rigorózní zkoušky z dětského lékařství winter winter s.:0/0 STEX [HT] 12-KDD 11120
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html