Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
   Login via CAS
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course:   
Schedule item:    
Person: Ing. Hana Mezuliáníková   
Department: Computer Technology Centre (11-00902)   
Actual from: 24.03.2009   
Actual until: 30.09.2019   
Notice created: 24.03.2009 09:31   
Last change: 24.03.2009 09:31 
Návod na přihlášení do e-learningu pro studenty 1. LF UK 

Návod na přihlašení do e-learningového systému Connect pro české studenty 1. LF UK  najdete na adrese:

http://el.lf1.cuni.cz/prihlasenidoelearningu/

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html