Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Education   
Course:   
Schedule item:    
Person: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.   
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)   
Actual from: 16.05.2022   
Actual until: 04.07.2022   
Notice created: 16.05.2022 15:51   
Last change: 16.05.2022 15:52 
Konzultační hodiny. 

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2021/2022

30.5.22  14.00 - 16.00 hodin,   15.6.22 17.00 - 18.00 hodin,   21.6.   13.00 - 15.00 hodin.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html