Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Věra Šoulová   
Department: Department of European Law (22-KEP)   
Actual from: 08.06.2022   
Actual until: 08.07.2022   
Notice created: 10.05.2022 15:18   
Last change: 16.06.2022 09:12 
Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška 

Obhajoby diplomových prací a oborová zkouška

na katedře evropského práva

 

22.6.2022 od 10:00 hod.  v místnosti č. 345

Kaluha Štěpán

Práce na téma:   Princip zajištění účinné soudní ochrany členskými státy v kontextu aktuální judikatury SDEU

 

 

22.6.2022 od 11:00 hod.  v místnosti č. 324

Pilgrim Jan

Práce na téma:   Cross-border data flows from the EU: Data protection and the right to     privacy

 

 22.6.2022 od 15:00 hod.  v místnosti č. 324

Sargsyan Gayane

Práce na téma:   Nepřípustné dělení veřejné zakázky v unijní právní úpravě a judikatuře SDEU

 

 

 Diplomové práce jsou k nahlédnutí v sekretariátu katedry v úředních hodinách 5 pracovních dní před a 10 pracovních dní po konání obhajoby.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html