Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HOPV0188 Medical Law II
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 22.03.2022   
Actual until: 31.12.2022   
Notice created: 22.03.2022 23:40   
Last change: 22.03.2022 23:40 
Prezentace mgr. Povolné - IVF, umělé přerušení těhotenství, náhradní mateřství a souvise 
   

Attachments  
ZP II_IVF, UPT, surogace_2022_studenti.pptx, 12,2 MB 
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html