Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 16.07.2020   
Actual until: 16.07.2022   
Notice created: 16.07.2020 13:22   
Last change: 16.07.2020 13:22 
Konzultační hodiny k zápočtovým testům z předmětu Pracovní právo I. 

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

 

konzultační hodiny doc. Hůrky k zápočtovým testům z předmětu společného základu Pracovní právo I. se budou konat dne 3. 9. 2020 od 8:00 v místnosti 228. V rámci konzultačního hodin bude možné nahlédnout do studentem dříve psaných zápočtových testů.

 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

tajemník katedry

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html