Notice-boardNotice-board(version: 240)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 07.07.2020   
Actual until: 07.07.2022   
Notice created: 07.07.2020 08:16   
Last change: 07.07.2020 08:16 
Dodatečný zkouškový termín z PP II. a PSZ II. dne 17.7. 

Vážené kolegyně,

Vážení kolegové,

 

s ohledem na zájem o zkouškové termíny v červenci se katedra rozhodla vypsat dodatečné termíny z předmětů společného základu Pracovní právo II. a Právo sociálního zabezepčení II. na 17.7.2020. 

 

Na termíny bude možné se přihlásit od 10.7. od 12:00. 

 

JUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

tajemník katedry

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html