Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.   
Department: Department of Labor Law and Social Security Law (22-KPP)   
Actual from: 15.04.2020   
Actual until: 15.04.2022   
Notice created: 15.04.2020 21:57   
Last change: 15.04.2020 21:57 
Kontrola studia předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpe 
Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
 
dovolte mi Vás informovat o způsobech kontroly studia u předmětů garantovaných katedrou pracovního práva a práva sociálního zabezpečení pro letní semestr akademického roku 2019/2020  v návaznosti na mimořádnou situaci plynoucí z pandemie COVID-19 a souvisejících restriktivních opatření orgánů veřejné moci. 
 
 
Předměty společného základu 
- Pracovní právo I. - primárním způsobem kontroly studia bude celokatederní zápočtový test skládaný prostřednictvím systému moodle. S ohledem okolnostem bude test v tomto semestru skládán distančně, tedy nikoli v prostorech počítačových učeben fakulty. Struktura testu i nezbytná bodová hranice zůstávají nezměněny, tzn. platí pravidla vyhlášená katedrou na počátku semestru, jak jsou uvedena v IS v kartě předmětu. Další podmínky budou doplněny garantem zápočtového testu do konce měsíce dubna 2020. 
 
Jednotliví vedoucí seminářů mohou udělit zápočet studentům účastnícím se jejich seminářů. Primárním kritériem pro přiznání zápočtu zůstává nadstandardní aktivita a příprava studenta na seminář. Další podmínky stanoví vedoucí semináře.
 
 
- Právo sociálního zabezpečení I. primárním způsobem kontroly studia bude celokatederní zápočtový test skládaný prostřednictvím systému moodle. S ohledem okolnostem bude test v tomto semestru skládán distančně, tedy nikoli v prostorech počítačových učeben fakulty. Struktura testu i nezbytná bodová hranice zůstávají nezměněny, tzn. platí pravidla vyhlášená katedrou na počátku semestru, jak jsou uvedena v IS v kartě předmětu. Další podmínky budou doplněny garantem zápočtového testu do konce měsíce dubna 2020. 
 
Jednotliví vedoucí seminářů mohou udělit zápočet studentům účastnícím se jejich seminářů. Primárním kritériem pro přiznání zápočtu zůstává nadstandardní aktivita a příprava studenta na seminář. Další podmínky stanoví vedoucí semináře. 
 
 
Povinně volitelné předměty
 
- Pracovněprávní spory - případové stude - písemná zkouška prostřednictvím systému moodle. Podrobnosti sdělí garant předmětu do konce dubna 2020 prostřednictvím elektronické pošty
- Sociální deviace - písemná zkouška prostřednictvím systému moodle. Podrobnosti sdělí garant předmětu do konce dubna 2020 prostřednictvím elektronické pošty. 
- Ochrana osobních údajů se zaměřením na pracovněprávní vztahy - ústní zkouška dle pravidel vyhlášených na počátku semestru v kartě předmětu v IS;
- Diskriminace a sociální právo - odevzdání analýzy případu, na kterém student pracoval buď v rámci již vykonané praxe, nebo který mu byl zadán garantkou předmětu
Migrace a sociální právo odevzdání analýzy případu, na kterém student pracoval buď v rámci již vykonané praxe, nebo který mu byl zadán garantkou předmětu;
- Pracovní právo pro neprávníky písemná zkouška prostřednictvím systému moodle. Podrobnosti sdělí garant předmětu do konce dubna 2020 prostřednictvím elektronické pošty
- Specifické otázky kolektivního pracovního práva - ústní zkouška dle pravidel vyhlášených na počátku semestru v kartě předmětu v IS;
 
V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit, příp. se obraťte na garanta předmětu. 
 
S pozdravem
 
Jakub Morávek
tajemník katedry
 
   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html