Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP2019 Intellectual Property Law II
Schedule item:    
Person: JUDr. Petra Žikovská   
Department: Institute of Copyright, Industrial Property and Competition Law (22-UPA)   
Actual from: 08.04.2020   
Actual until: 15.07.2020   
Notice created: 08.04.2020 13:10   
Last change: 08.04.2020 13:12 
Zkoušení PDV II 

Vážení studenti,

vzhledem k okolnostem jsme se rozhodli pro distanční formu kontroly studia, a sice písemný test  prostřednictvím Moodle. Otázky budou koncipovány pouze na základě power pointových prezentací zveřejněných v IS. V případě dotazů kontaktujte prosím jednotlivé vyučující prostřednictvím mailů.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html