Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1525 Presentation Skills for Lawyers I
Schedule item:    
Person: PhDr. Jana Dvořáková   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 02.04.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 02.04.2020 15:54   
Last change: 02.04.2020 15:55 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Presentation Skills for Lawyers I (kód HP1525) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření je výuka předmětu Presentation Skills for Lawyers I (kód HP1525)  zajišťována distančními prostředky. Hodnocení předmětu je i v distanční formě založeno na průběžném hodnocení, v případě distanční formy tedy na hodnocení  včas odevzdávaných vypracovaných zadání. Předmět je zakončen zkouškou, známka je udělována na základě výsledků průběžného hodnocení splněných zadání.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html