Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1694 Latin for Lawyers IV
Schedule item:    
Person: Mgr. Klára Žytková   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 02.04.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 02.04.2020 15:04   
Last change: 02.04.2020 15:04 
Latina IV - distanční forma kontroly studia 

Distanční zkoušku z Latiny pro právníky IV mohou konat pouze studenti řádně zapsaní na tento předmět.

Zkouška distanční formou bude plněna na základě odevzdaných překladů zadaných vyučujícím (1 text týdně).

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html