Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1692 Latin for Lawyers II
Schedule item:    
Person: Mgr. Klára Žytková   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 02.04.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 02.04.2020 14:50   
Last change: 02.04.2020 14:53 
Mimořádná opatření pro výuku Latiny pro právníky II 

Po dobu platnosti mimořádných opatření je výuka předmětu LATINA PRO PRÁVNÍKY II (kód HP1692) zajištěna distančním způsobem prostřednictvím Moodle a pokynů zasíláných studentům e-mailem.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html