Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0162 Legal Russian as a Second Foreign Language II
Schedule item:    
Person: Mgr. Olena Rizak   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 01.04.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 01.04.2020 15:45   
Last change: 01.04.2020 15:45 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk II 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická ruština jako další cizí jazyk II (kód HP0162) zajišťuji distančním způsobem. Zkoušku distanční formou složi studenti, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání zaslané mailem (alespoň na 70% bodového ohodnocení ). Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html