Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HV3625 IELTS ACADEMIC II - PREP SEMINAR (International English Language Testing System)
Schedule item:    
Person: PhDr. Martin Starý   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 01.04.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 01.04.2020 13:47   
Last change: 01.04.2020 13:47 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu IELTS Academic II (kód HV3625) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu IELTS Academic II (kód HV3625) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Klasifikovaný zápočet vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

During the effect of special measures the instruction of IELTS Academic II (kód HV3625) is provided via distance means of communication. The credit will be awarded to students who participate in distance learning and successfully complete the requirements designed by instructors. Students who decide not to take part in distance learning may sit for the test later at the faculty when the circumstances allow it.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html