Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item:    
Person: Renata Říhová   
Department: Centre for Medical Law (22-CZP)   
Actual from: 01.04.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 01.04.2020 12:58   
Last change: 01.04.2020 12:58 
Diskuze k různým právním otázkám současné epidemiologické situace 

Vážené studentky  a studenti,

upozorňujeme na diskusi k různým právním otázkám současné epidemiologické situace  na www.zdravotnickepravo.info.

Doc. Sovová 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html