Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HV3902 Language of Contracts
Schedule item:    
Person: Mgr. Vladimíra Kvasničková   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 31.03.2020 19:04   
Last change: 31.03.2020 19:04 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Language of Contracts (HV3902) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření probíhá výuka předmětu Language of Contracts (kód HV3902) distančními prostředky (pravidelná online výuka). Klasifikovaný zápočet bude udělen studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. Studentům, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky a neodevzdají hodnocená zadání, tedy nesplní požadavky předmětu, nebude zápočet udělen. 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html