Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1492 Legal English as a Second Foreign Language II
Schedule item:    
Person: PhDr. Renata Hrubá   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.05.2020   
Notice created: 31.03.2020 16:45   
Last change: 31.03.2020 16:45 
Právnická angličtina jako další cizí jazyk II 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina jako další cizí jazyk II (kód HP1492) zajišťuji distančním způsobem. Klasifikovaný zápočet získají studenti, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní nejméně pět zadání zaslaných školním mailem. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.


During the effect of special measures the instruction of Právnická angličtina jako další cizí jazyk II (kód HP1492) is provided via distance means of communication. The credit will be awarded to students who participate in distance learning and successfully complete the minimum of five assignments. Students who decide not to take part in distance learning may sit for the test later at the faculty when the circumstances allow it.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html