Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: First Faculty of Medicine   
Course: B00073 Internal Medicine - SE
Schedule item:    
Person: Iva Buršová   
Department: 1st Department of Medicine - Clinical Department of Haematology First Faculty of Medicine (11-00510)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.09.2020   
Notice created: 31.03.2020 15:13   
Last change: 31.03.2020 15:38 
Aktuální informace ke státním zkouškám. 

V Praze dne 31. 3. 2020

 

Vážení kolegové, studenti

 

Vzhledem k nařízením souvisejícím s prodloužením karantény není možné SRZK z interny, plánované v terminu  od 6.4.2020, uskutečnit a jsou zrušeny.

Jako náhradní zvažujeme vypsat další  termíny v době od  11. 5. 2020 , ev. v dalších pozdějších termínech a předpokládáme také navýšení termínů v letních měsících, v červenci a v srpnu.

O konkrétních datech, změnách, úpravách budeme postupně informovat, nelze totiž vzhledem k současné situaci vyloučit změny.

Sledujte SIS, web 1.LF UK i web I. interní kliniky

 

 

S pozdravem

Jan Haber, Iva Buršová, Aneta Zumrová

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html