Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP3901 Translating Czech Company Law into English
Schedule item:    
Person: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 31.03.2020 12:29   
Last change: 31.03.2020 12:29 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Translating Czech Company Law into English (HP3901) 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Translating Czech Company Law into English  (HP3901) zajišťuji distančními prostředky v aplikaci Moodle. Zkoušku je možné získat distančním způsobem na základě splnění všech zadaných úkolů v Moodle. Známka bude stanovena na základě všech hodnocených zadání.  

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html