Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP1402 Legal English for Commercial Practice: Finance
Schedule item:    
Person: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 31.03.2020 12:25   
Last change: 31.03.2020 12:25 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Legal English for Commercial Practice: Finance 

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu LECP: Finance  (HP1402) zajišťuji distančními prostředky v aplikaci Moodle. Zkoušku je možné získat distančním způsobem, pokud student splní všechny zadané úkoly. Známka bude stanovena na základě všech splněných zadání.  Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou budou moci odevzdat dva povinné písemné úkoly a složit test na fakultě, až to bude možné.

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html