Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HD114 Legal French
Schedule item: 19bHD114x01   
Person: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 31.03.2020 10:37   
Last change: 31.03.2020 10:37 
Distanční forma kontroly studia 

Požadavky ke zkoušce distanční formou po dobu krizových opatření:

1) heslář 200 terminologických spojení s překladem do češtiny (předložit spolu s podkladovým textem)

2) zpracování tezí disertační práce ve francouzštině

3) francouzské resumé podkladového textu

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html