Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP0157 Legal French IV
Schedule item:    
Person: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 31.03.2020 10:06   
Last change: 31.03.2020 10:20 
Distanční forma kontroly studia 

V souvislosti s krizovými opatřeními je možné plnit studijní povinnosti distanční formou.

 

Požadavky ke zkoušce distanční formou:

1) Vypracování resumé z textů lekce Administration publique a Union européenne

2) Vypracování cvičení:

a) Administration publique - cvičení 3, 7, 8, 12, 17, 18B, 21

b) Union européenne - cvičení 10

c) Droit pénal général - úkol na slovní zásobu Droit pénal -I (zasláno mailem); Code pénal: les infractions - úkoly na slovní zásobu Droit pénal - infractions I+II+III (zasláno mailem)

3) Vypracování hesláře ze zvoleného právního textu.

Heslář nahrazuje v případě distančního plnění ústní zkoušku.

Minimální úspěšnost: 70%

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html