Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HV0144 Italian for Beginners II
Schedule item: 19bHV0144x01   
Person: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 31.03.2020 09:59   
Last change: 31.03.2020 10:24 
Distanční forma kontroly studia 

V souvislosti s krizovými opatřeními je možné plnit studijní povinnosti distanční formou.

 

Požadavky ke kolokviu distanční formou:

Vypracování všech průběžně zadávaných úkolů z lekcí 7, 8, 9 učebnice Ehrenbergerová, Bahníková et al. Italština.

Minimální úspěšnost: 70%

 

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html