Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course: HP3904 Academic writing
Schedule item:    
Person: Mgr. Eva Dvořáková   
Department: Department of Foreign Languages (22-KJ)   
Actual from: 31.03.2020   
Actual until: 30.06.2020   
Notice created: 31.03.2020 08:21   
Last change: 31.03.2020 08:21 
Mimořádná opatření pro výuku předmětu Academic writing - HP3904 

Po dobu platnosti mimořádných opatření je předmět Academic writing - HP3904 vyučován distančně. Předmět je plněn na základě úkolů zadávaných v Moodlu. Podrobné informace jsou uvedeny ve fakultním Moodlu.

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html