Notice-boardNotice-board(version: 239)
Notice
  
Notice's details
Faculty: Faculty of Law   
Course:   
Schedule item: 19aHP0014x01   
Person: Mgr. Eva Slavíčková   
Department: Department of Environmental Law (22-KPZP)   
Actual from: 30.03.2020   
Actual until: 01.01.2021   
Notice created: 30.03.2020 21:08   
Last change: 30.03.2020 21:08 
Změna podmínky absolvování diplomového semináře 

Diplomový seminář z práva životního prostředí    S ohledem na předpokládaný vývoj situace na Právnické fakultě UK a ve snaze usnadnit studentům splnění podmínek pro přihlášení na 1. a 2. část státní závěrečné zkoušky

 

p r o m í j í m

 

studentům, kteří se budou hlásit na státní závěrečnou zkoušku (tj. též na obhajobu diplomové práce), která se bude konat v období od května do konce roku 2020, a kteří se dosud nezúčastnili společné úvodní přednášky do diplomového semináře (naposledy na KPŽP konané na konci roku 2019),

 

povinnost účasti 

na společné úvodní přednášce do diplomového semináře.

 

    Jedinou podmínkou pro udělení zápočtu za splnění studijní povinnosti „Diplomový seminář I.“ tedy zůstává absolvování stanoveného počtu konzultací (včetně konzultací elektronických) studenta se svým vedoucím diplomové práce.

 

    Studenti, kteří splňují shora uvedenou podmínku, nechť kontaktují svého vedoucího diplomové práce a požádají jej o zapsání zápočtu za „Diplomový seminář I.“ do SIS.

 

 

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.  

proděkan a vedoucí Katedry práva životního prostředí PF UKV Praze dne 27. 3. 2020

   
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html